Jõulukontsert 2017

20. detsembril toimus koolis traditsiooniline õpetajate jõulukontsert. Jõulukontserti korraldasid huvijuht Kaisa Liimets ja TPT Õpilasesindus.